Executive Coaching
๐Ÿƒ๐Ÿป

Executive Coaching

๐ŸŽฏ Services

Regardless of your specific leadership or executive role, we can help you to clarify goals, achieve your development objectives, and overcome common strategic roadblocks:

 • How can we scale our organization and/or product?
 • How can we set ideal OKRs for hardware and software engineers?
 • How do we best prepare our technology for a potential acquisition or due diligence process?
 • How align our productย team and the product roadmapย with our engineering organization?
 • How can we contain our rapidly growing technical debt?
 • ...

๐Ÿ‘‰ One-Shot Session

๐Ÿ‘€ Focus

 • Current problems and challenges
 • Solve urgent challenges
 • Talk through daily problems
 • Identify obstacles and behavior patterns
 • Quick wins

๐Ÿ“Œ Duration

Video meeting - 2 hours

๐Ÿ‘‰ Ongoing Coaching

๐Ÿ‘€ Focus

 • Current problems and challenges
 • Solve urgent challenges
 • Long-term strategy planning & execution
 • Talk through daily problems
 • Quick wins
 • Follow up on implemented solutions
 • Follow up on objectives achieved

๐Ÿ“Œ Duration

Video meeting - 1 hour - Biweekly

Box tools set up (collaborative board)

๐Ÿ‘ฅ References

Zenlaw, SkillZ, Sounds, Moose & Toom